Khởi nghiệp giai đoạn đầu cần một lối quản trị kiểu mới - DƯƠNG TRỌNG TẤN