Mọi người bảo muốn đổi mới phải đổi mới tư duy. Nhưng sự thật là tư duy không làm nên đổi mới. Tư duy dù cứng cỡ nào thì cũng là thứ “nhão”, sáng này chiều nọ được. Nhiều người cứ hô hào đổi mới tư duy nhưng cả chục năm không đổi nổi. Thế chắc là sai.

Mà rõ là sai, bởi vì tư duy không tạo ra cái gì cả. Chỉ có việc làm mới tạo ra thứ gì đó “cưng cứng”, “cầm nắm được”. Cái đó là cái mới được tạo ra. Đó chính là đổi mới.

Ông anh quá tuổi trung niên có lần kể: thằng bạn bảo tao nghĩ kĩ rồi, phải tập thể dục thôi, ba năm sau gặp lại hỏi sao bụng vẫn phệ thế, bảo tao vẫn chưa thu xếp thời gian được để tập bận quá mày ạ. Tư duy thì đổi rồi đấy, nhưng chả có gì xảy ra sất.

Bởi thế, cụm từ “đổi mới tư duy” là một cụm từ không có thông tin.

Thế đổi mới như thế nào?

Nhu cầu đổi mới nếu không phải để cải tiến thì là cải thiện, hoặc giải quyết chuyện đau đầu bấy lâu. Tức là để giải quyết vấn đề nào đó. Rõ là phải nghĩ, nếu như nghĩ kiểu cũ không ra thì phải nghĩ kiểu mới. Nhưng mới ra giải pháp trong đầu thôi. Nói ra vẫn chưa phải là giải pháp. Phải làm ra giải pháp ấy. Có giải pháp thật rồi thì chẳng cần nói gì cả. Và khi có giải pháp rồi, đó chính là cái mới. Vấn đề đã được giải quyết, và hiện thực đã được đổi mới.

Cứ dành công việc “phản biện” cho những người thích dùng “đổi mới tư duy” hoặc những nhà triết học lấy tư biện và tranh luận làm lẽ sống. Còn ai muốn đổi mới thực sự, cần làm ra điều tích cực, trưng ra một sản phẩm, làm mẫu một giải pháp.

viewpic

Written by Tấn Dương