Steve Blank, cha để của lí thuyết Customer Development, một bậc Guru về startup có làm một khóa học miễn phí rất giá trị để trên Entrepreneurship.org. Video dưới đây được trích ra từ khóa học đó.

Written by Tấn Dương