Đi bộ từ dưới đất lên văn phòng ở tầng 11, thật chậm và chú tâm. Nó có thể được tính là một bài tập nhẹ có ích cho sức khỏe. 

Đọc được một tóm tắt sách, cộng với nghe thêm 1 podscast của Seth Godin trên Blinkist. Nó có thể làm đầu óc mới mẻ thêm. 

Học được 4 bài nghe hiểu tiếng Pháp trên Duolingo. Củng cố được chục từ mới. 

Viết được 1 bài cảm tưởng dài 200 từ về một cuốn sách vừa đọc.

Lưu giữ lại chút cảm xúc và thông tin quan trọng nhất của cuốn sách. 

Chào hỏi và nói chuyện thân tình với cô em nhân viên mới vào công ty. Thật thân tình và thiện chí. 

Ngồi im và thiền. Khỏe ra, giảm stress. 

Để tạo ra thay đổi tích cực nhỏ, ta chỉ cần 15 phút đó thôi.

Written by Tấn Dương