Tự bạch

Họ tên: Dương Trọng Tấn.
Nickname: bạn cũ gọi là Tấn còm, bạn mới gọi là Tấn béo, mấy đứa cháu gọi là “bác Tấn còm béo”; vài người gọi là giáo sư Tấn (không phải học hàm thật).

Công việc hiện tại: Điều hành (công ty non và trẻ Agilead Global), giảng dạy (các môn quản trị và khởi nghiệp, Học viện Agile), Viết sách (nghiệp dư, xem một số review trên Goodreads.com).

Quá khứ: học Toán ở ĐH Quốc gia HN, học IT ở RMIT (quên sạch kiến thức rồi), học MBA ở ĐH Hawaii; làm việc ở FPT (giảng dạy, quản lí, nghiên cứu), nhóm Cánh Buồm (quản trị mạng). Xem hồ sơ đầy đủ ở LinkedIn.

Sở thích: Đàn ca sáo kèn (với trình độ mãi mãi amateur), giới thiệu sách hay (rải rác ở blog này và trên Facebook cá nhân).