[Vệt bài “36 kế dạy học thụ động” này chủ yếu để phục vụ trí tưởng tượng của giáo viên.]

Vẫn là cô giáo Thảo của môn OB đã đề cập ở bài trước.
Lần này, bên cạnh giao việc các nhóm làm việc, cô còn có yêu cầu riêng với mỗi cá nhân:
1. Mỗi bạn có một hợp đồng học tập (Learning Contracts – LC) tự soạn, ghi rõ mục tiêu học tập chuyên sâu một chủ để ưa thích, có kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó với sự góp ý và được phê duyệt của cô. Kế hoạch của hầu hết các bạn đều chi tiết đến mức có milestones kiểm soát tiến độ, cách thức thực hiện việc học tập, và sản phẩm cần bàn giao.
Bạn Nguyên chọn “Tạo động lực cho nhân viên nữ trong công ty IT”, bạn Vân chọn “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi trong thời kì tái cấu trúc”, bạn Hằng chọn “Tìm hiểu các loại hình lương thưởng và tác động lên hiệu suất của công ty”, còn bạn Khoa thì tìm hiểu “Văn hóa công ty ảnh hưởng cộng tác nhóm như thế nào”… Mỗi người một kiểu.
Cô trò đều phải kí vào hợp đồng để thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ học tập.
2. Mỗi bạn có một nhật kí học tập (Learning Journal) ghi lại các cảm xúc, suy nghĩ riêng tư về các nội dung học tập trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, cái này không nhất thiết phải nộp, nhưng cô sẵn sàng tư vấn sử dụng sao cho hữu ích nhất.
3. Mỗi bạn phải hoàn thiện một báo cáo cuối khóa về những quá trình tìm hiểu chủ đề đã lựa chọn trong LC, cũng như các kết luận chính. Thông thường, các bạn sẽ phải thực hiện các literature review, thực hiện các khảo sát, nghiên cứu riêng trước khi rút ra được các kết luận chính yếu, cùng với các reflection hết sức cá nhân về chủ đề.

Cô Thảo đứng cạnh làm cố vấn học tập và nghiên cứu, giúp các bạn vượt qua các trở ngại chuyên môn. Cũng rất may, trước đó các bạn trong lớp đều đã được trải qua workshop về research và phương pháp học tập nên không ai còn lạ lẫm với việc thực hiện các project như đã kí Learning Contract với cô Thảo.
Contract ready for signature
Môn học không có thi cuối kì, các nhóm tự chấm bài thuyết trình cho nhau, còn cô Thảo thì chấm báo cáo cuối kì của từng sinh viên cùng với thống kê về sự tham gia (participation) trong các hoạt động của các bạn. Kết thúc, cũng có người điếm thấp, chỉ đủ qua, nhưng các bạn đều thấy mình trưởng thành hơn nhiều và biết rất rõ môn OB này dạy cái gì, có bao nhiêu vấn đề liên quan đến công ty phải quan tâm, và còn bao nhiêu điều mình còn chưa biết hết. Các bạn biết rõ mình sẽ còn phải nghiên cứu kĩ hơn các phương diện con người trong công ty trong môn học về nhân sự, sẽ phải học thêm môn leadership, sẽ phải tìm hiểu kĩ hơn chuyện quản trị dự án, hay hầm bà lằng các kiến thức khác trong các môn học về sau.

_______________

Xem phần trước: 

1. Cho sinh viên làm thầy

2. Giả vờ như thật

Written by Tấn Dương