Chuẩn bị giảng là khâu quyết định thành bài của bài giảng. Kể cả một giảng viên lành nghề nếu không chuẩn bị vẫn có thể thất bại như thường.
Ngoài việc xem xét cơ sở vật chất, khảo sát các thông tin về học viên, bạn sẽ cần đặt ra những câu hỏi quan trọng để chuẩn bị cho chu đáo. 
Đây là một danh sách rút gọn. 5 câu hỏi quyết định:
1. Sau khoá học này thì học viên biết thêm gì, có thể làm gì?
2. Tôi có thể trợ giúp gì để học viên đạt được điều đó thật tốt?
3. Làm sao để học viên biết được họ đang học như thế nào, tiến độ ra sao?
4. Tôi có thể đánh giá việc dạy của tôi như thế nào?
5. Tôi phải đảm bảo những quy tắc cơ bản nào?
Với tôi, chừng ấy là đủ. Nếu bạn thấy chưa thỏa mãn, hãy tìm đến những “training preparation checklist” từ vị giáo sư đáng kính Google.

Written by Tấn Dương