AGILE BOOKSHELF

Internet đầy rẫy tài nguyên hữu ích, nhưng sách luôn mang lại những giá trị và trải nghiệm thú vị. Để học Agile, Lean, Scrum, sách vẫn là công cụ tuyệt vời. Chuyên trang này liệt kê các cuốn đáng đọc, cập nhật liên tục. Mời bạn yêu Agile, yêu sách!


Khoi-nghiep-tinh-gonsoftwarein30daysAgile-Retrospectivesphuong_thu_toyota926724553913063393373529367079877950745130787691822471820982117