Nghe đâu Lão Tử có câu rất hay là như thế này “Hành trình vạn dặm bắt đầu với một bước chân nhỏ”.
Thôi cứ giả sử câu ấy là của Lão Tử đi. Nhưng mà sự thực thì vạn dặm phải đi bao nhiêu bước chân nhỏ?
Nếu Lão Tử là dân Tàu, vạn dặm tương đương 500mX10.000. Một bước chân khoảng 0.8m. Vị chi phải bước khoảng 6.250.000 bước chân. Sáu triệu ba bước chân.

Nếu cứ đi thủng thẳng vừa đi vừa ngắm hoa tuyết nguyệt phong mỗi ngày 10.000 bước thì hành trình vạn dặm sẽ kết thúc sau 625 ngày liên tiếp. Tức, chưa đến hai năm.
Tưởng Lão Tử nói chuyện gì hoành tráng chứ dự án 2 năm thì đầy người làm. Dự án của Lão Tử có vẻ dễ ước tính nỗ lực, và có vẻ dễ vẽ burndown chart hehe.
Lưu ý: Bài viết chưa vẫn kết thúc.
Chúng ta thử đi xa hơn  cái tính toán tưởng chừng bông phèng bên trên kia. Cái ngụ ý một bước chân nhỏ quả là rất quan trọng. Nhiều công cuộc vĩ đại có cái bắt đầu rất đơn giản. Cho nên đừng đánh giá thấp cái đơn giản bé tí ti. Thêm nữa, trong chừng mực nào đó, chúng ta lại cần phải bắt đầu rất khiêm tốn xinh xinh. Vì đấy là bản chất của bắt đầu. Trừ Big Bang ra, hình như mọi thứ đều như thế. Nhỏ xinh.
Ở đây còn một chuyện quan trọng nữa. Một bước chân nhỏ rất khác với một “kế hoạch lớn”. Bước chân nhỏ tức là thực sự ta bước đi, thật sự đạt được một “tiến độ”, thật sự chuyển giao “giá trị”. Giữa một “kế hoạch lớn” trong đầu, và một “bước chân nhỏ”, quả là có một sự khác biệt mang tính quyết định trong cách làm việc.
Cuối cùng, việc đếm một bước chân giúp chúng ta rút ngắn được khoảng cách đến đích. Mỗi ngày đếm 10K bước, ta biết cái đích ngày càng gần hơn. Cái việc đếm ấy, bắt đầu từ số 1 rồi, hoá ra lại là một việc quản trị dự án hết sức hữu ích.
Cho nên, câu của Lão Tử có thể được thay bằng một câu khác, nghe khó hiểu hơn nhiều: Đếm, đếm nữa, đếm mãi! Hehe.
Written by Tấn Dương