Bài phỏng vấn Nhân trong series AgileInterview được thực hiện từ đầu tháng, nhưng phải chờ Hương biên dịch và tổng hợp lại, edit cẩn thận mới cho lên khuôn. Hy vọng qua series này người thực hành và người học Scrum, agile sẽ có thêm nhiều dữ kiện quý để suy nghĩ và vận dụng vào thực tiễn công việc của mỗi người.

Ảnh: http://blogs.uct.ac.za/

Có một dữ liệu rất đáng quan tâm về việc Mr. Nhân cùng đồng sự của mình đã thực hiện để có được hiểu biết về “agile là gì”:

“Nhân: Đầu tiên, mỗi sáng tôi đọc to một dòng trong bản tuyên ngôn agile bằng tiếng Anh; hỏi xem họ hiểu thế nào, sau đó đọc lại bằng tiếng Việt. Cứ như thế trong vòng một tuần. Sau đó cũng áp dụng hệt như trên đối với sách “Căn bản Scrum” (Scrum Primer). Đọc và thảo luận khoảng 15 phút cho mỗi buổi sáng trong vòng 2 tháng thì sẽ hiểu về agile.”

Nhiều nơi nói “tôi có biết agile”, “tôi cũng dùng Scrum” có thể sẽ phải giật mình khi đọc cái “tâm sự” trên đây của Nhân. Tại sao họ lại phải mất hai tháng chỉ để hiểu “agile là gì”? Liệu mình có hiểu agile thật không? Liệu bọn mình có agile thật không?

Agile là một quá trình (chính là quá trình chuyển đối – transformation) hơn là một trạng thái hay là một bộ các công cụ (toolbox). Ngay cả khi Nhân có trao đổi với tôi về việc cách tiếp cận của anh thiên về tiếp cận toolbox, thì trong cách làm của anh vẫn chứng tỏ anh đã chủ động transform đội ngũ của mình sang agile chứ không đơn thuần là nhìn vào toolbox agile và “gắp” lấy một cái tool ưa thích để dùng.

Thêm nữa, ngay cả khi có định hướng đúng, chúng ta phải bỏ ra nỗ lực nhiều ngày thì mới có thể gặt hái thành công. Không có việc gì dễ cả.

Written by Tấn Dương