Khi bạn nhận được một nhiệm vụ ở công ty, cái bạn có không phải là một danh sách việc cần làm, mà bạn đang đảm nhiệm một mắt xích trong cuỗi mắt xích làm nên một tổ chức.

Công việc của bạn có thể rất rõ ràng (nhất là khi công ty đã rất ổn định, công việc định nghĩa chi li tỉ mỉ), nhưng cũng có thể phải kiến tạo mới. Điểm chung của cả công việc đã tiêu chuẩn hóa hay việc mới là bạn sẽ đóng vào kết quả chung của công ty hướng đến một mục tiêu chung. Gần thì là mục tiêu tháng, mục tiêu năm, xa thì mục tiêu vài năm, xa nữa thì tầm nhìn mười năm hai mươi năm. Bé thì mục tiêu cá nhân, to thì mục tiêu nhóm, to nữa là mục tiêu bộ phận, to nữa là mục tiêu công ty, to nữa là mục tiêu xã hội. Và bạn góp phần vào cái ý nghĩa tồn tại của công ty.
Bạn không phải một hạt cát vô định, mà là một mắt xích trong một mạng lưới kết nối chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Không ai là số 0.
Nhận thức được điều này vô cùng hệ trọng.
Hãy bỏ thời gian tìm hiểu lịch sử công ty. Dù nó là startup thì cũng có lí do nào đó để nó ra đời, hay nó là một tập đoàn có hàng chục năm gây dựng và phát triển, thì có cũng có một lịch sử. Bạn hãy tìm hiểu nó để biết được lẽ sống của nó, triết lí của nó, cái giá trị cốt lõi mà nó theo đuổi. Hãy trao đổi với nhà sáng lập, với sếp, với đồng nghiệp và cả khách hàng nữa để hiểu cho rõ ý nghĩa công việc của công ty, công việc của bạn. Hiểu những cái này không chỉ giúp bạn dễ dàng đồng cảm hơn với đường lối của công ty, mà còn mở lối cho bạn tự do đóng góp, có những sáng kiến để thúc đẩy tổ chức đạt được mục tiêu của mình. Từ chính công việc của bạn.
Written by Tấn Dương