Khi học tiếng Anh, khó nhất là học viết cho tốt, đọc dễ hơn, nói dễ hơn nữa, dễ nhất là nghe. Viết là trình độ giao tiếp cao nhất trong ngôn ngữ? Mình cho rằng cái đó là quan trọng nhất, ít nhất là cho khu vực academic.

Khi học lập trình (tức là viết ra các chương trình), hầu hết chúng ta chỉ học cách viết ra chương trình, ít ai học đọc code của người khác.

Nhưng Bill Gates có nói: “cách tốt nhất để học lập trình là đọc các chương trình”.

Hóa ra có nhiều người cũng cùng quan điểm như vậy. Như Robert L. Glass viết trong “Facts and Fallacies of Software Engineering”, chương về Education:

Fallacy 10

You teach people how to program by showing them how to write programs.

Đọc cái người khác viết ra lúc nào cũng dễ hơn là tự mình viết một chương trình lớn. Việc đọc đó không chỉ cung cấp các hiểu biết về “từ vựng”, “mẫu”, mà còn là “cấu trúc”, cách thức tổ chức một chương trình. Những “hạt bột” này khi tích lũy đủ lớn, sẽ giúp người học “gột nên hồ” một cách vững chắc hơn, tiêu chuẩn hơn. Đó là một cách “đứng trên vai người khổng lồ” thay vì đi lên từ “chân đất”.

Liệu việc đọc đó có bản chất giống việc đọc sách?

Tại sao lại không học đốc code?

Written by Tấn Dương