Trong khảo sát về hiện trạng sử dụng Agile trên thế giới năm 2011 của VersionOne, bên cạnh các dữ liệu hết sức “có lợi” cho người ủng hộ Agile, có những dữ liệu cực kì đáng nghi ngại cho những người mới chân ướt chân ráo vào lĩnh vực mới mẻ này.

Quan sát bảng dưới đây:

image

Nhìn vào bảng trên, có một sự thật ẩn sau đó là:

Chỉ 16% số người được hỏi là thành công mĩ mãn với Agile.

Còn lại 84% vấp phải những rắc rối, hoặc sai lầm, hoặc thất bại thảm hại, kể cả khi chuyển sang Agile.

Làm sao để tránh đây?

Written by Tấn Dương