Một giám đốc 91 hỏi thầy 79: GenZ khó quản quá, bên em có mấy bạn mà không biết phải làm sao để quản lí cho hiệu quả thầy ạ?

79: nếu chú thuê được anh về làm việc thì chú biết quản anh kiểu gì không?

91: thú thật là em cũng chưa biết, em chả biết gì về thầy thật!

79: Vậy có khi chú không hiểu gì người ta, cũng như chú không hiểu 7x, 6x thì không thể chung sống với họ được, nói gì đến quản. Hãy thử tưởng tượng, công ty chú đủ xịn để tuyển được một dải nhân tài tuổi từ 6x, đến 2000, toàn người giỏi giang cá tính mỗi người mỗi vẻ thì quản trị sẽ như thế nào. Khi đó chú sẽ không hơi đâu đặt câu hỏi về GenZ làm gì.

91: Ồ đúng là như vậy. Hóa ra em đã quá cả tin vào báo lá cải.

Written by Tấn Dương