tiếp   theo bài trước

#2:

Theo ROBERT N. CHARETTE, thế giới có thể đã tránh được HÀNG TỈ ĐÔ LA mỗi năm

Bảng dưới đây cho thấy sự tốn kém vì các lỗi thường gặp trong các dự án IT:

Ảnh: “The Hall of Shame” , IEEE Spectrum

Theo tác giả bài viết, các nguyên nhân phổ biến là:

 • Mục tiêu không thực tế hoặc không rõ ràng
 • Ước tính không chính xác về nguồn lực
 • Các yêu cầu hệ thống không được định nghĩa tốt
 • Yếu kém cỏi trong báo cáo trạng thái dự án
 • Rủi ro không được quản lí
 • Yếu kém trong giao tiếp giữa khách hàng, nhà phát triển và người dùng
 • Sử dụng các công nghệ còn non nớt
 • Không có khả năng xử lí được sự phức tạp của dự án
 • Các cách thức thực hành phát triển không hệ thống
 • Yếu kém trong quản lí dự án
 • Các vấn đề chính trị giữa các bên liên quan (stakeholders)
 • Sức ép thương mại

Hãy đọc khảo sát cực kì chi tiết này ở đâyhttp://spectrum.ieee.org/computing/software/why-software-fails

Liệu chúng ta có lại vấp phải những sai lầm tương tự?

Gartner khuyến cáo: từ bỏ waterfall, GO AGILE!

Written by Tấn Dương