1. Chơi cho biết, thiệt hại gì

Cách dễ nhất và ít thiệt hại nhất luôn là thử. Cái mất duy nhất thường chỉ có thời gian (ngắn). Nhưng bù lại thì được:

– Biết Scrum là gì?

– Nó chạy như thế nào \ Hỏng như thế nào?

– Mình có dùng được không?

Cách làm: chỉ cần lập ra một đội vài người, rủ nhau đọc Scum Primer, thảo luận một buổi, chọn lấy một bài toán nho nhỏ rồi “chiến” luôn không cần đợi. Để thử thì chỉ cần một vài tuần là quá đủ; có nhóm thậm chí chỉ cần bốn ngày cho một mini-sprint duy nhất trước khi làm thật. Thử xong, ngồi lại và xem xét đã học được gì, trả lời cho các câu hỏi bên trên. Xong.

2. Đánh nhanh thắng nhanh
Nhiều khi có nhóm chỉ có một hai tháng để làm project, không đủ thời gian để đầu tư nhiều cho học tập, đào tạo hay thử nghiệm. Trong trường hợp này, nhóm cần các Quick-wins thay vì chiến lược bài bản. Mục tiêu lớn nhất: hiệu quả hơn.
Có thể làm thế này:

  • Đọc nhanh Scrum Primer và thảo luận để hiểu Scrum
  • In ra Ba chân của Scrum dán vào nơi làm việc để nhớ cái cốt lõi
  • Chọn lấy một trong các thứ hữu dụng để tập trung làm tốt. Ví dụ: thiết kế lấy task board, cộng với daily scrum. Tạm thời quên đi các phần khó của Scrum như Retrospective, Scrum Master, Estimation v.v.
  • Tuân thủ nguyên tắc Sprint ngắn, không nhất thiết tuân thủ chặt chẽ quy tắc Potentially Shippable trong một vài Sprint đầu
  • Có đánh giá lại thường xuyên những gì đang diễn ra. Hằng ngày, thay vì để cuối Sprint.

3. Một nước hai chế độ

Cái này thì theo sách mà làm: làm một cái factory cho khu vực sản xuất, chọn nhân sự phù hợp Scrum để gửi vào đó. Rồi áp dụng Scrum bài bản: đào tạo, huấn luyện, phân rõ vai vế, môi trường làm việc phù hợp Scrum, triển khai Scrum đầy đủ “theo sách” …
Ngòai khu vực factory, mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách bình thường.
Có thể các nhóm khác vẫn làm việc như cũ. Vận hành kiểu một đất nước hai chế độ.

4. Scrum là động lực phát triển

Nếu điều kiện cho phép (đủ quyết tâm, đủ chuyên gia, đủ tiền & lãnh đạo đủ “máu” v.v.) thì có thể bắt trước Saleforce.com để  kéo cả làng làm Scrum.

Cách làm: thành lập một rollout team với đầy đủ thành phần quan trọng: chuyên gia Scrum, lãnh đạo cấp cao, những key person của các đội phát triển; lập chiến lược với mục tiêu rõ ràng cho việc áp dụng đại trà Scrum; xây dựng kế hoạch dài hơi, chi tiết và thực thi hiệu quả cho việc áp dụng Scrum.

Việc này có thể mất hai ba tháng cho chuẩn bị, hai ba tháng “dò đường” và vài năm để trưởng thành thực sự.

5. Văn hóa Scrum ở mọi nơi

Người người dùng Scrum.

Nhà nhà [phát triển, kinh doanh, tiếp thị v.v.] dùng Scrum;

Scrum trở thành “khí” của cả tổ chức; tạo thành cái hồn, thành nếp sống. Khi đó, không cần tới manual nào cả, chẳng cần đến Scrum Guide nào hết; người mới được quẳng vào làm việc là sẽ phải hít thở không khí Scrum, không cần gì thêm.

Cách làm: ???

Written by Tấn Dương