Một trong các nền tảng tư duy quan trọng nhất cho thời đại hiện nay là sinh thái, cả sinh thái tự nhiên và sinh thái xã hội.

Đó là cách tiếp cận toàn thể, hệ thống. Để tạo ra giá trị cho mình, người ta thiết kế ra một hệ sinh thái bền vững tạo lập giá trị. Ai tham gia kiến tạo đều có thể sống tốt trong đó, có phần của riêng mình trong cái chung đó. Là tư duy nuôi trồng nông lâm bền vững, phát triển môi sinh; Không giống tư duy giao dịch, có lợi thì đến xong rồi bỏ đi, hay kiểu săn bắt hái lượm – thu hoạch đồ có sẵn rồi di cư sang chỗ khác khi hết tài nguyên.

Lối nghĩ này đòi hỏi xuất phát điểm từ chủ nghĩa vị tha: Mang lại lợi ích cho người khác, cho môi sinh thì cũng là lợi cho mình. Hành động cụ thể nhỏ bé cùng lúc với cái hình dung về điều to lớn gồm nhiều thành phần đang được tạo lập. Giá trị được tạo ra cho tất cả, và một phần đến với mình như là hệ quả tất yếu.
Đó là cách nghĩ cộng sinh, dựa nhau mà sống, dựa nhau mà nâng lên. Từ yếu lên trung bình, từ trung mình thành khá, từ khá thành thăng hoa. Cô lập một mình thì thấy thiếu; đứng cạnh nhau lại thấy mạnh, không chỉ vì dựa giẫm mà tạo ra một hình thế mới. Nó không đơn thuần là liên minh cơ học móc nối vào nhau, mà thực sự hợp nhau lại, bện lại thành một thực thể cố kết có sức mạnh lớn hơn hẳn. Hệ sinh thái, dù là xã hội hay tự nhiên đều mạnh và bền hơn cái riêng rẽ nhiều lần. Công thức hóa ra là 1+1 = 100.

Tạo đại dương xanh, đối xử khách hàng như là đối tác, như là con người (chứ không chỉ triên phương diện như là người mua hay người dùng), coi nhà cung ứng là đối tác đồng kiến tạo; xây dựng một cộng đồng nhân bản gắn bó; kiến tạo sự thay đổi… v.v. Đó là những biểu hiện cụ thể của triết lí marketing nhân bản hiện đại được khởi phát từ Peter Drucker (“Hãy lấy khách hàng làm trung tâm và xem họ đáng giá cao cái gì”, “Chiến lược là tạo ra tương lai ngay hôm nay”), đến Phillip Kotler (“marketing is human”), và Seth Godin của kỉ nguyên Internet (“Bạn muốn thay đổi điều gì?”). Marketing là về kiến tạo sự thay đổi tích cực. Quan điểm sinh thái học xã hội (social ecology) ấy có khởi phát từ Drucker, đang tiếp tục chảy mạnh mẽ, và ngày càng trở nên hệ trong trong kỉ nguyên của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Trên quan điểm sinh thái học xã hội, Tư duy Marketing, xét cho kì cùng, là tư duy nền tảng, cho người bán hàng, người khởi sự kinh doanh, người cải tổ hệ thống, người thầy giáo, người truyền đạo, người lãnh đạo chính trị, người hoạt động xã hội, cho công việc nội trợ… hay bất cứ hoạt động nào lấy con người làm trọng tâm. Do vậy mà người thụ đắc tư duy marketing theo lối này có được công cụ mạnh mẽ cho việc nghĩ và làm bất cứ thứ gì.

Khóa học SmartMarketing MasterClass tới đây sẽ nhập vào dòng chảy chủ lưu chung ấy, một cách giản dị nhất có thể, hành dụng nhất có thể, khai phóng nhất có thể để giúp chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thụ đắc bộ công cụ tư duy mạnh mẽ và sáng suốt dùng cho cả chặng đường “kinh bang tế thế” về sau. Đó là một khóa học về nghệ thuật thay đổi – the art of critical changes.

Written by Tấn Dương