Tủ sách giáo dục cho người đi dạy và thiết kế chương trình giáo dục-đào tạo

 1. Khuyến học, Fukuzawa Yukichi  | một cuốn kì thư của mọi thời đại, mọi nhà giáo cần đọc 
 2. Học cách học, B. Oakley và cộng sự | Về hoạt động của não bộ, cách học tối ưu cho mọi lứa tuổi
 3. How learning works, S. A. Ambose et al.| một cuốn hướng dẫn thực hành giảng dạy cực tốt từ trường CMU, Mỹ
 4. What the best college teachers do, K. Bain (Đã dịch ra tiếng việt)
 5. The Art of changing the brain, J. T. Zull
 6. How the brain learns, D. A. Sousa
 7. Teaching with the brain in mind, E. Jensen
 8. Xây dựng đội ngũ nhà giáo – Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn giáo dục học, D. J. Martin & K. Loomis
 9. Basic Principles of curiculum and instruction, R. W. Tyler
 10. Design for how people learn, J. Dirksen
 11. Creatign Significant Learning Experiences, L. D. Fink
 12. Cách ta nghĩ, J. Dewey
 13. Dân chủ và giáo dục, J. Dewey
 14. Kinh nghiệm và giáo dục, J. Dewey
 15. Emile hay là về giáo dục, J.J. Rousseau
 16. Sự ra đời trí khôn ở trẻ em, J. Piaget 
 17. Sự xây dựng cái thực ở trẻ em, J. Piaget
 18. Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em, J. Piaget
 19. Cơ cấu trí khôn, H. Gardner
 20. Trí khôn phi học đường, H. Gardner
 21. Năm tư duy cho tương lai, H. Gardnet
 22. Thay đổi tư duy, H. Garner
 23. Bí ẩn tuổi thơ, M. Montessori
 24. Tâm lí học thành công ,Carol Dweck 
 25. Hợp lưu các dòng tâm lí học giáo dục, Phạm Toàn
 26. Tâm lí học dạy học, Hồ Ngọc Đại
 27. Công nghệ giáo dục, Hồ Ngọc Đại
 28. Educational Psychology, J.W Santrock
 29. Phương pháp đọc sách hiệu quả, M. J. Adler & C. van Doren
 30.  Kiến tạo nhà đổi mới, T. Wagner
 31. Giành lại tri thức, M. F. D. Young
 32. Lớp học đột phá, C. M. Christensen và cộng sự
 33. Rethinking Engineering Education, E. F Crawley và cộng sự