Các cụ có câu “của rẻ là của ôi”, các nhà “lean thinker” lại không đồng ý với quan điểm đó: có thể vẫn có chất lượng cao mà giá rẻ.

Khóa học Scrum vừa rồi cắt giảm chi phí được gần hai chục lần, tuy vậy, hiệu quả không được như lean mô tả :((

1. Phòng học nhỏ, chỉ chứa 20 người. Nhiều người khác đăng kí muộn không còn chỗ phải chờ dịp khác. Vậy mà có 5 người đặt gạch mà không đến. 5 người khác đã mất cơ hội học tập.

2. Bản đăng kí có ghi mọi người phải đọc trước tài liệu ở nhà, in slide để đi học (cái này là thử nghiệm lần đầu). Cái kiểu “người học tự đóng góp” này không hiệu quả: chỉ có 2 người in tài liệu học tập trước khi đến lớp (vẫn là thói quen của người Việt – ít chuẩn bị khi đi học). Sự cắt giảm cho tài liệu handout có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn, hoặc do việc tổ chức chưa đến nơi đến chốn.

3. Việc “miễn phí” vẫn bị đồng nghĩa với “giá trị thấp” cản trở những người học có nhiều kinh nghiệm đến với lớp học.  Từ đó, lối học dựa trên kinh nghiệm chưa phát huy được tối đa hiệu quả.

Dù sao đi chăng nữa, có thêm 15 người nữa được học kĩ hơn về Scrum. Cộng đồng có thêm 15 thành viên nữa 😉

Niềm vui lớn nhất chính là việc tài liệu học tập được Việt hóa toàn bộ(tại đây). Giờ đây, người học dễ dàng tiếp cận với Scrum hơn.

Written by Tấn Dương