Vừa rồi Tia Sáng có đặt hàng tôi (với tư cách là một người tư vấn về nghề nghiệp tại dự án đào tạo lập trình CodeGym) làm một vệt bài tư vấn về việc học lập trình cho những người mới. Đây là kết quả, chùm 3 bài. Mời bạn đọc:

Học lập trình cần bao nhiêu thời gian? 

Học gì để thành lập trình viên? 

Coding Dojo hay những phiên luyện code độc lập

Có lẽ tôi sẽ phát triển tiếp cái mạch này để hoàn thiện các “ngách” chưa đề cập đến. Bạn chờ nhé.

Written by Tấn Dương