Một tổ chức vận hành theo Lean\Agile cần phải là một tổ chức học tập (Learning Organization). Việc hoc tập trong tổ chức có đôi chút khác biệt so với học tập tại nhà trường.  Nhà lý thuyết Quản lí vĩ đại của thế kỉ 20 Deming đã cho chúng ta một phương pháp rất hữu hiệu vận hành việc học tập trong doanh nghiệp (organizational learning): chu trình PCDA (Plan-Do-Check-Act). Vòng tròn này  có thể được vận dụng ở nhiều cấp độ khác nhau, tương ứng với cấp độ học tập của tổ chức: Mức độ Đội nhóm > Công ty > Liên tổ chức.

Công ty của bạn có là một tổ chức học tập? Và bạn học tập như thế nào?

Image

Vòng tròn Deming

Written by Tấn Dương