image

Vừa mới khởi động chương trình Balance 1.0 tại cơ quan của mình. Kể từ ngày biết Scrum, agile đến giờ, mình đã thuyết trình và nói chuyện nhiều về các giá trị trong công việc, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự có hành động và bài bản để tiến tới cái mà ai cũng mong muốn: work-life balance. Trong lòng thấy rất phấn khởi Smile

Written by Tấn Dương