Mình nói võ đoán với nhiều người: học gì thì học, cứ đọc hết 3000 cuốn sách tử tế, thì không thể thành người bát nháo được.

Giờ thì thử tính xem có khả thi không?

Một người bỏ ra mỗi ngày 30 phút đọc sách, với tốc độ bình thường có thể đọc được 1 quyển sách trong vòng 1 tuần; 1 năm sẽ đọc được khoảng 50 cuốn sách; 20 năm đi học sẽ tiêu xài được khoảng 1000 cuốn. Để đạt được gấp ba lần con số 1000 ấy, tăng gấp ba số sách đọc được trong 1 năm bằng cách “học cách đọc” nhanh để đạt năng suất gấp ba, hoặc “tăng giờ đọc sách” lên 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu đặt quy tắc ấy cho mỗi ngày đi học, kể ra cũng không phải là áp lực quá lớn. Kể cũng không phải là Mission Impossible.

Cởi trần đọc sách ở New York, ảnh Guardian

Cởi trần đọc sách ở New York, ảnh Guardian

Written by Tấn Dương