Mình chả nhớ là mình học đếm từ bao giờ. Nhưng cái món nền tảng của kế toán và thống kê này đúng là lợi hại thật. Ấy nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy nó quan trọng.

Kể từ lúc mời cho kì được một người học trên Học viện Agile, cho tới lúc số đếm cứ tăng dần lên 18, rồi 22, rồi 28, 29, 30, 31 https://gutepotenz.de/… Con số nó mang trong mình sự khích lệ lớn lao lạ thường tới toàn bộ anh em.

Mình dặn chú em rằng hằng ngày phải đếm cho kĩ xem mỗi người học được bao nhiêu, hỏi được mấy câu, dừng ở chỗ nào. Và cuối tuần thì đếm tổng lại cả lố.

Không đếm được như thế thì không cách nào biết được người học có học tốt không, làm thế nào để giúp họ hoàn thành được khóa học. Nhưng việc tưởng dễ thế, mà hóa ra không đơn giản, kể cả khi phần mềm đã hỗ trợ thống kê rất nhiều, bảng tính thì sẵn đấy.

Công tác dịch vụ của Học viện Agile có nhiệm vụ là “deliver happiness”, không biết phần “đếm” sẽ đóng góp được bao nhiêu. Nhưng chắc là không nhỏ.

Môn học rất nâng cao trong trường đại học có tên Analytics hóa ra lại bắt nguồn từ chuyện đơn giản đếm mức tầm thường như thế này: ê mờ êm đờ đêm đêm sắc đếm. Hehe.

dem

Written by Tấn Dương