Tặng các bạn đồng nghiệp đã tham gia

Instructional Design Workshop 

Giáo dục hiện đại xoay quanh từ Trải nghiệm\Kinh nghiệm (Experience) để hoạt động. Truyền thống này vốn có xuất xứ từ Dewey. Nay cũng đã quá trăm năm.

Một nghiên cứu của Edgar Dale cho thấy với các “học liệu” khác nhau, sự trải nghiệm của người học cũng rất khác biệt, và đạt được hiệu quả giáo dục theo nhiều mức độ không hề giống nhau, phân bổ theo dạng thức hình nón (Gọi là Nón trải nghiệm Dale):

ConeOfExperienceTheo đó, những hoạt động học tập nghèo trải nghiệm gồm đọc chữ, nghe, xem hình tĩnh; những hoạt động giàu trải nghiệm gồm tham gia các tình huống bài học cộng tác trong lớp, trực tiếp thực hành, tham gia tình huống giả lập thực tiễn, và các kinh nghiệm trực tiếp có chủ đích (làm thật). 

Dựa theo thang trí năng của Bloom, các mức độ trải nghiệm thấp như đọc, nghe, xem chỉ giúp người học đạt được các mức độ thấp của trí năng từ biết đến hiểu; chỉ có các bài học giàu trải nghiệm mới giúp người học đạt được các mức trí năng cao hơn như áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Ứng dụng dễ thấy nhất của Nón Trải nghiệm Dale là dùng cho thiết kế các bài giảng: hãy đưa người học vào các tình huống giàu trải nghiệm. Sử dụng các bài tập tình huống, các trò chơi có chủ đích, các hoạt động kích não và thảo luận, các bài tập lớn thực hành trực tiếp trong phòng lab, và trực tiếp tham gia vào dự án. Sử dụng các bài toán thật và lôi người học vào các trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp việc học có ý nghĩa nhất, hiệu năng nhất.

Bài liên quan:

Dewey nói về kinh nghiệm

Người lớn học như thế nào?

Chu trình học tập Kolb

Written by Tấn Dương