#1.

Ảnh: IEEE

Đây là một vụ rất ồn ào, tốn giấy mực của báo chí: Dự án Sentinel của FBI

  • Mục đích: số hóa các dữ liệu điều tra của FBI, dùng cho 30.000 nhân viên FBI
  • Ước tính ban đầu: 451M, hoàn thành và cài đặt vào 2009.
  • Đơn vị phát triển: Lockheed Martin.
  • Mô hình: waterfall-based.
  • Khởi công: 2006

Đến tháng 8-2010, đã chi 405M/451M nhưng mới chỉ đạt được 50% tiến độ; chưa dùng được gì.

Do tốn kém và trì trệ, FBI kết thúc hợp đồng với Lockheed Martin, thay CIO, để lại 50% công việc dang dở.

Công ty kiểm toán độc lập Mitre ước tính FBI cần thêm 35M nữa, cùng với 6 năm nữa để hoàn thành dự án.

Thời điểm đó CTO mới quyết định chuyển dự án sang Scrum, và họ hoàn tất khối lượng công việc với chỉ 30M trong vòng 1 năm, tiết kiệm 90% chi phí.

Nguồn: Ken Schwaber và Jeff Sutherland, “Software in 30 days”.

***

Biên tập viên John Foley của Information Week có bình luận về vụ này (tại đây), và rút ra năm bài học:

1. Chuyên gia ở khu vực tư nhân rất đáng giá

2. Agile rất được việc

3. Các phần mềm thương mại đóng vai trò quan trọng

4. Agile rất tiết kiệm

5. Đừng cài đặt phần mềm mới lên phần cứng đã lạc hậu

tiếp #2

Written by Tấn Dương