thu-vien

Sáng nay tôi có dịp được tóm tắt những bài viết chủ yếu trên trang nhà về việc đọc cho một nhóm các bạn trẻ nhiệt huyết. Nội dung nằm rải rác trong các bài như “Bí quyết đọc sách cho những kẻ thế mà đần” viết kiểu tếu táo trong chuỗi “Thế Mà Đần”, hay  “Đọc có chủ đích” nói về các tiếp cận đọc có kế hoạch, có kỉ luật; “Để tăng tốc lên chút đỉnh” đưa ra vài gợi ý để đọc nhanh hơn; và một số bài khác như “Đọc sách thế nào cho hiệu quả“, “Chuyện đọc ít đọc nhiều” và “Đọc gì không quan trọng“. Đây cũng là dịp tôi thử đặt ra những câu hỏi cơ bản mang tính định hướng mà mỗi người nên đặt ra khi bắt đầu xây dựng một thói quen đọc sách có kế hoạch, và bền bỉ. Năm câu hỏi này là:

  1. Đọc cái gì? 
  2. Đọc như thế nào? 
  3. Khi nào thì đọc xong?
  4. Đọc lúc nào? 
  5. Lấy gì mà đọc?

Trông có vẻ đơn giản, nhưng càng suy ngẫm và trả lời cẩn thận, ta sẽ thấy năm câu hỏi đó dẫn ta tới những chỗ chưa từng đặt chân đến trên chặng đường đọc sách.

Bonus: Một số ghi chú về năm câu hỏi này. 

Written by Tấn Dương