Malcom Knowles: người lớn học tập (khoa nghiên cứu lĩnh vực này gọi là andragogy, đối lập với “sư phạm”- pedagogy tức là daỵ cho trẻ con) theo những nguyên lí quan trọng nhất sau đây:

  1. Người lớn cần phải được can dự vào quá trình lập kế hoạch  và đánh giá kết quả học tập (self-concept).
  2. Trải nghiệm (Experience – gồm cả những sai sót) cung cấp nền tảng cho các hoạt động học tập.
  3. Người lớn quan tâm đến những nội dung học tập có liên hệ trực tiếp tới công việc hoặc trong đời tư của họ.
  4. Người lớn học theo kiểu lấy vấn đề làm trung tâm (problem-centered) hơn là hướng đến nội dung (content-oriented).

Malcom Knowles, Ảnh: InfEd.

Đây là bốn hòn đá tảng khởi nguồn cho các chương trình học tập cho người trưởng thành, các khóa học tại công ty, các chương trình huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn … và cả những chương trình dài hơi đào tạo nghề.

Theo Knowles, các chương trình cần tập trung hơn vào tiến trình, sự tương tác và thẩm thấu trực tiếp hơn là vào phát triển nội dung. Những phương pháp giảng dạy tương tác và tích cực sẽ được sử dụng nhiều hơn như: khảo sát tình huống (case study), nhập vai (role play), trò chơi (serious game), giả lập (simulation) hay tự đánh giá. Các phương pháp này được thiết kế cơ bản dựa trên các vấn đề thực tiễn, cách thức giải quyết chúng sử dụng nội dung (content) của môn học. Thông qua trải nghiệm thực tế, người học tự xây dựng các tri thức cho chính mình, tự mình đo lấy thành quả. Đến lượt mình, người học tự chịu trách nhiệm về việc học của mình.

Dù ra đời từ khu vực phi chính quy (informal), hiện nay lí thuyết của Knowles và những phương pháp kế thừa đã góp phần gia tăng hiệu quả của các khóa học chính quy trong các  đại học trên thế giới.

Xem thêm mô hình của Kolb về học tập qua trải nghiệm.
Written by Tấn Dương