Jeff Sutherland yêu cầu bốn đặc điểm tối thiểu nhất của một Product Owner gồm:

  1. Có hiểu biết rộng (Knowledgeability) – về thị trường, sản phẩm, khách hàng, đối thủ..
  2. Sẵn sàng (Availability) – một nửa thời gian cho khách hàng, một nửa thời gian cho DevTeam
  3. Có khả năng ra quyết định (Decidability) – có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng về Product Backlog
  4. Trách nhiệm (Accountability) – biết được mình đang làm vì lí do gì, tối đa hóa lợi ích ra sao cho công ty

Mike Cohn có đưa ra một danh sách khác với năm đặc điểm ABCDE (cho dễ nhớ):

  1. Sẵn sàng (Available) – như trên
  2. Thông hiểu nghiệp vụ (Business Savvy) – không hiểu biz thì không thể làm sản phẩm được
  3. Giao tiếp tốt (Communicative) – vì phải làm việc với đủ dạng các bên hữu quan (từ devteam đến khách hàng, nhà đầu tư v.v.)
  4. Có thể ra quyết định được (Decisive) – như trên
  5. Được trao quyền (Empowered) – không được trao quyền thì không ra quyết định được ( tính chất 4) 

po

Ta thấy trong hai danh sách của hai “bố già” Agile, chỉ có hai điều trùng lặp là “Avalibility” và “Decisive”. Nếu PO là bán thời gian (dành rất ít thời gian cho sản phẩm và cho nhóm Scrum), hoặc không có quyền quyết định (phải chờ phê duyệt, hoặc không thể tự mình đưa ra quyết định nào) thì nhóm Scrum sẽ gặp phải khó khăn lớn.

Nhìn bộ “tiêu chuẩn” này, hẳn nhiều người có thể sẽ thấy băn khoăn. Bạn nghĩ sao?

Written by Tấn Dương