Với sự trợ giúp của hai em Sơn, Hương của Bookstop, một ebook nhỏ nhỏ xinh xinh đã được ra lò vào ngày hôm nay. Đây là phiên bản nâng cấp cả về nội dung và hình thức của một số hướng dẫn bỏ túi tôi từng viết nhằm hỗ trợ một số bạn bè trong việc đọc sách, đặc biệt là các nhà quản lí bận rộn.

Cuốn sách này có một trang riêng, chỉ xuất bản dưới dạng số, giấy phép mở và miễn phí, tại TRANG RIÊNG.

Written by Tấn Dương