Trong suốt cuộc đời đi học – đi dạy còn lâu mới kết thúc của mình, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần lời nhắn nhủ của cha anh: tài năng chỉ có 1% là được thừa hưởng của cha mẹ, 99% còn lại là do mô hôi nước mắt của chính mình mà nên. Malcolm Gladwell – một trong các tác giả có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới (theo Time) – có đưa ra một con số ước lệ tốt hơn rất nhiều: 10 000 giờ. Đó là con số 99% mồ hôi nước mắt được cụ thể hóa. 10 000 giờ khổ công học & tập để thành tài thật sự. Ngày càng nhiều người bắt đầu trích dẫn 10 000 giờ thay vì  99%. Tôi cũng thuộc số ấy.
Còn đây là lời nhắn nhủ của ông Trương Gia Bình viết trong Lời tựa của cuốn sách:

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Hy vọng cuốn sách nhỏ này gợi mở cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân cách thức hun đúc nguyên khí Việt Nam!”

Bạn là sinh viên, hay là nhà giáo dục, hay là ai đi chăng nữa mà có chút ít quan tâm đến sự tiến bộ, quan tâm đến thành công, đừng bỏ qua cuốn sách này nhé. Sách đọc vào lắm!


Ảnh: VinaBook.com

Written by Tấn Dương