Lean (Manufacturing, Operation, Product Development, Thinking, Startup) nhiều và rộng đến nỗi mà một người học kiên trì có thể sẽ phát ngán khi lên kế hoạch để tìm hiểu cho kĩ lưỡng. 

Như thường lệ, đọc sách vẫn là một kênh học tập cổ truyền đáng tin cậy. Tôi liệt kê ra đây một danh sách ngắn cho những người làm phần mềm, các nhà quản trị có dính líu tới phần mềm (CEO của công ty phần mềm, CIO/CTO của các công ty khác). Thật may là có một số sách đã được dịch ra tiếng Việt.

 1. Lean Primer (Nhập môn Tinh gọn – bản dịch của Học viện Agile), C.Larman & B. Vodde — RẤT CÔ ĐỌNG VÀ NGẮN GỌN
 2. The Toyota Way (Phương thức Toyota), J. Liker – KINH ĐIỂN
 3. The Goal (Mục tiêu),  Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox — SIÊU KINH ĐIỂN
 4. Lean Software Development, Tom & Marry Poppendieck
 5. Implementing Lean Software Development, Tom & Marry Poppendieck — RẤT KĨ THUẬT, CỰC KÌ HỮU DỤNG
 6. Leading Lean Software Development, Tom & Marry Poppendieck
 7. Lean Mindset, Tom & Marry Poppendieck
 8. Lean Startup (Khởi nghiệp tinh gọn), Eric Ries — KHỞI NGHIỆP PHẢI ĐỌC CUỐN NÀY NẾU KHÔNG MUỐN MẤT TIỀN
 9. Running Lean, Ash Maurya
 10. Lean Analytics, Alistair Croll & Benjamin Yoskovitz
 11. Lean Enterprise, Trevor Owens & Obie Fernandez – MỚI, HAY
 12. Managing Flow (Quản trị dựa vào tri thức), I. Nonaka, R. Toyama & T. Hirata – cuốn này không liên quan mấy đến Lean nhưng lại giúp ta hiểu sâu thêm nhiều thứ về Lean.

 

Written by Tấn Dương