Đây là cuốn sách được trích dẫn nhiều bậc nhất trong sách vở của ngành software development. Đã tái bản đi tái bản lại lần thứ hai mươi rồi, dịch ra nhiều thứ tiếng. Vẫn liên tục được nhắc lại nhờ các khẳng định vượt thời gian:

  • Con người là tất cả, tool teng chỉ là cái phục vụ cho con người thôi (như cái số 1 trong Agile manifesto: cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ”
  • Man và Month (hay thời gian và con người) không để hoán đổi, cẩn thận với khái niệm Man-Month. Thêm người vào dự án chậm tiến độ chỉ làm chậm tiến độ thêm mà thôi.
  • Conceptual Integrity – Tính toàn vẹn khái niệm là trung tâm của vấn đề chất lượng ( Poppendieck mở rộng thêm khái niệm Integrity với sự phân chia thành Toàn vẹn nhận thức và Toàn vẹn khái niệm)
  • Mô hình Waterfall sai rồi! ( ngay từ 1975 đã có nhận định này, 2001 là thời điểm quyết định  với việc tiến trình mạnh mẽ rũ bỏ tư duy waterfall cùng với sự ra đời của agile manifesto , đến ngày nay vẫn còn đang tiếp tục)
  • Incremental Build thì tốt hơn (tiếp cận tăng trưởng – incremental, một đặc điểm quan trọng của Agile)
  • Trao quyềnphi tập trung hóa (các đội nhóm liên chức năng tự quản lí trong Agile)
The MMM

The MMM, Image: Wikipedia

Written by Tấn Dương