Rất dễ mất thì giờ vào cái tào lao bí đao, loanh quanh luẩn quẩn với các hiện tượng bề ngoài. Đầu óc ta dễ mặc kệ cho tình trạng không phân biệt cái vô thưởng vô phạt với điều gì là thực sự có ý nghĩa.

Giữa logo và thương hiệu.

Giữa việc “dịch marketing là tiếp thị có chuẩn không”, so với thực sự “marketing là làm gì, và để làm gì”.

Giữa việc nở bung quy mô công ty to chà bá với khả năng mang lại lợi nhuận và công ăn việc làm bền vững.

Giữa đọc nhiều sách và sự trí tuệ đích thực.

Giữa việc thả tim tưng bừng trên tút Facebook với kết nối bè bạn.

Giữa việc sở hữu rõ lắm tài sản danh nghĩa so với mức sống thịnh đạt và hạnh phúc thực sự.

Để phân biệt giữa cái vẻ ngoài và cái thực sự quan trọng, người ta cần tìm về những câu hỏi cơ bản. Tại sao? Được việc gì? Hỏi chúng nhiều lần cho tới khi ngã ngũ. Có thể là 5 lần, nhưng cũng có khi ít hơn đã xong việc rồi.

Written by Tấn Dương