Đến với các doanh nghiệp nhỏ, tôi thấy họ gặp quá nhiều vấn đề về quản lí, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng và tầm nhìn trong tương lai.
Các lãnh đạo cả trẻ cả già không thiếu khát vọng, cũng không thiếu nỗ lực nhưng không có thời gian để tìm hiểu những know-how cần thiết.
Nhân viên thì quay cuồng với các deadline, có muốn học hành thêm tí để nâng cao nghiệp vụ cũng chịu chết!

Chiều nay tôi và mấy anh em ngồi nhẩm tính năng suất cá nhân ở mấy công ty quen biết, thấp đến mức giật mình.
Thống kê ngoài kia đem so sánh Việt Nam với Singapore, và ra con số 1/15 về năng suất.
Nhưng điều tai hại hơn là tình hình có vẻ không được cải thiện. Không có nhiều tia sáng cho thấy vấn đề về năng suất và đổi mới sáng tạo được nâng cao, lại càng khó cải thiện tỉ số với thế giới (vì họ có đứng yên đâu!).

Bên cạnh những mối lo thường trực về hợp đồng, deadline, các công ty cần đổi cách làm mới mong cải thiện tình hình.
Đó cũng là mối quan tâm và sẻ chia của Học viện Agile với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: giúp họ nâng cao năng lực làm việc từ cấp độ cá nhân, tới tổ chức công việc nhóm và công ty, tạo lập nội lực và nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Thật may, mối quan tâm đó của Học viện Agile thật sự được các cá nhân và doanh nghiệp đồng cảm bằng việc chấp nhận sử dụng dịch vụ của Học viện. Những học viên đầu tiên đã học các khóa trực tuyến của Học viện Agile, những khách hàng doanh nghiệp đầu tiên đã đặt gạch để cùng Học viện Agile cất những đường móng đầu tiên cho sự đổi thay ở doanh nghiệp.

Chúng tôi có khẩu hiệu rất nhà quê: Cultivating Innovation – Vui bồi Sự đổi mới sáng tạo. Chúng tôi “tưới tắm và vun trồng” những đổi thay theo cách riêng, thật giản dị và tận tâm.

cultivation

Written by Tấn Dương