Làm sao mà ông đọc được nhiều sách?

Công việc của tôi, đọc như thế vẫn còn ít.

Thế thì tôi gọi là gì? hầu như không đọc. Có bí quyết nào không?

Thực ra chả có bí quyết nào cả. Hay nói cho đúng là có một bí quyết duy nhất thôi: thời gian.

Là sao?

Thời gian đọc sách. Mỗi ngày bỏ ra 30 phút đọc sách, coi như thể dục đầu óc, đọc được khoảng dăm ba chục trang. Một năm sẽ được vài chục đến cả trăm cuốn.

Bí quyết đơn giản thế thôi sao?

Thì ông tự nghĩ đi, xem có đúng không?

Ừ. Tôi thấy tối qua ông nói chuyện về năng suất cũng như vậy. Lúc ấy ngà ngà say tôi không để ý 🙂

Đúng vậy, chẳng có gì khác cả. Người ta cứ kêu giời là VN năng suất thấp hơn toàn thế giới. Tôi thì nghi lắm. Công chức làm một ngày được có 2 tiếng, mà bị đem quy ra 8 tiếng, thì sai rồi chứ còn gì. Tôi thấy bí quyết tăng năng suất của tất cả mọi việc đơn giản cực kì: làm đủ giờ hehe.

Ảnh minh họa, không nhất thiết liên quan đến nội dung

Ảnh minh họa, không nhất thiết liên quan đến nội dung

Written by Tấn Dương