Trong tháng 8-2023, Libero mở cửa đón những học viên khoá mới trong chương trình giáo dục khai phóng cho mọi người. Đây là khoá học thứ ba được tổ chức từ năm 2021 và sẽ tiếp tục mang lại một trải nghiệm tri thức đáng nhớ đối với học viên.

Thông tin chi tiết và đăng kí tại: https://libero.school/course/libero23-giao-duc-khai-phong-cho-moi-nguoi/

Written by Tấn Dương