Đây là cuộc sống của bạn. Hãy làm thứ bạn yêu thích, thật thường xuyên.
Nếu bạn không thích cái gì, hãy thay đổi nó.
Nếu bạn không thích công việc của bạn, nghỉ đi.
Nếu bạn không có đủ thời gian, đừng xem TV nữa.
Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu của đời mình, đừng tìm nữa; chúng sẽ đứng đó đợi bạn khi bạn làm những điều mình yêu thích.
Đừng phân tích thái quá, cuộc đời vốn đơn giản.
Tất cả các cảm xúc đều đẹp. Khi ăn, hãy trân trọng đến miếng cuối cùng.
Hãy mở rộng đầu óc, vòng tay, và trái tim của bạn để đón nhận những điều mới mẻ, những người mới gặp, chúng ta thống nhất trong sự khác biệt.
Khi gặp người mới, hãy hỏi xem đam mê của họ là gì, và chia sẻ giấc mơ đầy hứng khởi của bạn với họ.
Du lịch thường xuyên; đi xa để hiểu mình hơn.
Cơ hội chỉ đến một đôi lần, hãy nắm bắt chúng.
Cuộc sống là về những người bạn gặp gỡ, và những điều bạn sáng tạo cùng với họ. Hãy ra ngoài và bắt đầu kiến tạo.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Hãy sống với giấc mơ và chia sẻ đam mê của bạn.

<Tấn DT dịch từ HOLSTEE.COM>

Written by Tấn Dương