Bài phỏng vấn do anh Hồ Sỹ Hùng của Vinacode.net thực hiện. Chủ yếu là trao đổi về kinh nghiệm đào tạo lập trình viên.

Written by Tấn Dương