Học xong môn Ethics, nói với thầy Will: em tính sẽ đi dạy Ethics thầy ạ. Thầy dứ dứ cốc bia rồi tợp phát sung sướng.

Học xong môn Marketing Management, mệt muốn chết nhưng trong đầu vẫn nghĩ: làm sao để xin thầy Trí cho một chân dạy Ethics, kể cả phải cạnh tranh với bác Nam già indipill.com.

Hôm nay, chém gió về MOOCs, về viễn cảnh ngày tận của University, lại muốn làm thầy.

Và lại là Ethics. Ham quá rồi.

ethics-and-compliance

Written by Tấn Dương