Để làm giàu vốn xã hội, bạn bỏ tiền bỏ công bỏ thời gian tham gia lớp học kinh doanh dù đã đủ bận rộn. Nhưng có khi lớp hết rồi mà bạn lại không tăng trưởng thêm tí vốn nào như dự tính.
Học cùng 20 người trong lớp, có bao nhiêu sẽ là bạn bè? Học cả chục môn, nhưng bạn có bao nhiêu người thực sự là thầy?
Không phải cứ chui vào lớp là nghiễm nhiên có bạn. Không phải cứ đóng tiền đi học là nghiễm nhiên bạn có thể kết nối với thầy giáo và có được mentor cho mình sau khi rời khỏi lớp học.
Mặc dù để kết nối không hề khó khăn; chỉ cần một lá thư hỏi thăm, một tin nhắn riêng cảm ơn, một cuộc gặp hỏi han xin tư vấn. Nhưng có khi bạn lại quên kết nối vì tưởng rằng khi ở đó thì bạn nghiễm nhiên có kết nối rồi (trong khi thực ra không phải).

Written by Tấn Dương