Nhiều chuyên gia cho rằng người khởi nghiệp (hiểu theo nghĩa ‘khởi nghiệp sáng tạo’ có yếu tố mới – startup, chứ không phải là mở một doanh nghiệp nhỏ để đáp ứng một nhu cầu đã rất sẵn) không nên học MBA. Điều này có phần đúng.

Continue reading