Tết rồi đến nhà ông chú lấy bà cô gọi ông nội mình bằng bố ruột có nghe được câu chuyện chả đến nỗi giật mình nhưng cũng khiến đầu óc phải vướng bận. Chú kể: “Chú đang tính gọi thằng B từ Hà Nội về đây làm ăn, mỗi năm một cái ao bét ra cũng cho được bốn năm mươi triệu tiền lãi chứ cứ lang thang mãi ở dưới đó làm ăn gì không biết, chả giữ được đồng nào, khổ quá!”
Written by Tấn Dương