Năm năm trước tôi đã tự mình thiết kế và triển khai khóa Scrum đầu tiên: Scrum Foundation. Khóa học diễn ra ở Viện tin học Pháp ngữ. Lúc đó, rất nhiều anh em đã động viên tổ chức các khóa học tiếp theo vì tính hữu ích của nó. Nhưng cũng chỉ làm được thêm vài khóa nữa rồi dừng vì không có điều kiện về thời gian.

Phải đến năm 2016 này, chúng tôi mới trở lại với một khóa học Scrum được nâng cấp toàn diện: Pragmatic Scrum

Chúng tôi thiết kế với thời gian dài hơn gấp đôi: 2 ngày, đủ để người học vừa lĩnh hội khung khái niệm, vừa đủ để học được các kĩ năng thực hành cơ bản nhất khi một nhóm làm việc với Scrum. Nó cũng vừa đủ để cả những người đã từng học Certified ScrumMaster vẫn hài lòng vì tính thực tiễn cao, và khả năng “giải ảo” Scrum. Đây cũng là khóa học đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp eduScrum vào giảng dạy. Chúng tôi cố gắng thiết kế khóa học có tính trải nghiệm tối đa, và đề cao tính thực dụng trong nội dung học tập.

Scrum đọc thì dễ, nhưng làm cho đúng cho đến thành thục thì không dễ. Do vậy, chúng tôi đầu tư rất nhiều để những ai đi học Pragmatic Scrum thấy mình đã chọn lựa thật đúng đắn. Cho đến giờ, hầu hết mọi người đi học Pragmatic Scrum đều hài lòng với kết quả từ khóa học. Những phản hồi từ các học viên khi rời lớp học để mang Scrum về áp dụng tại công ty có thể nói là hết sức tích cực. Đó là một niềm vui không nhỏ đối với đội ngũ của Học viện Agile non trẻ.

Hè này, chúng tôi lại khai giảng thêm một khóa nữa. Tôi lại rất háo hức mong chờ để được đồng hành cùng các Scrummer tiếp theo.

Scrum banner_web.jpg

Xem thêm: http://hocvienagile.com/pragmatic-scrum/

Written by Tấn Dương