Steve Denning đã có một số phân tích chi tiết về việc ban lãnh đạo Saleforce.com (một trong những công ty sáng tạo và có bước phát triển tốt nhất hiện nay) đã giới thiệu Scrum vào tổ chức như là một trong các thay đổi đột phá và căn bản để đạt được bước nhảy vọt trong đổi mới và phát triển. Theo đó ông nhận ra rằng, Marc Benioff – cùng Saleforce.com đã tránh được sáu lỗi thường gặp mà các công ty hay mắc phải:image

#1: Giới thiệu Scrum chỉ đơn giản là một quy trình nghiệp vụ đơn thuần.

Thay vì thế, họ coi sự thay đổi này là bước chuyển đổi căn bản (fundamental transformation) về cách làm việc trong tổ chức. Với cách tư duy mới, giao tiếp kiểu mới và hành động kiểu mới ở cả cấp độ quản lí lẫn nhân viên.

#2: Nhà quản lí là chủ cuộc chơi

Thay vì áp đặt từ trên xuống, sự thay đổi sang Scrum cần cam kết chặt chẽ từ dưới lên để thay đổi công việc. Nhà quản lí đóng vai trò hỗ trợ cho sự chuyển đổi rộng khắp của tổ chức với tất cả nguồn lực và khả họ có thể dành cho sự thay đổi.

#3: Cứng nhắc áp dụng một phương pháp luận đã bám rễ và thành công ở đâu đó

Thay vào đó, Saleforce.com được xây dựng dựa trên những gì họ học được từ các tổ chức khác, nhưng thích ứng với các điều kiện và ràng buộc của họ.

#4: Quản lí vi mô sự thay đổi

Thay vì các kiểm soát chi tiết, Saleforce.com mô hình hóa tư tưởng quản lí kiểu định hướng-thiết lập và trao quyền.

#5: Giữ bí mật các quết định quản lí then chốt

Thay vào đó, họ minh bạch hóa thông tin ở mức tối đa.

#6: Dè xẻn trong huấn luyện và đào tạo

Thay vì tiết kiệm từng xu cho đào tạo và huấn luyện, Saleforce.com tập trung một nguồn lực khổng lồ cho các khóa huấn luyện và đào tạo cần thiết. Từ việc gửi đi đào tạo, mua sách, tạo lập wiki nội bộ cho toàn bộ quá trình chuyển đổi.

Nguồn: http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/04/18/six-common-mistakes-that-salesforce-com-didnt-make/

____________

Xem thêm thêm chi tiết về việc chuyển đổi của Saleforce.com, được trình bày tại hội thảo Scrum Gathering tại Chicago 2008:


Written by Tấn Dương