Cánh Buồm bắt đầu là một nhóm nhỏ chưa đầy chục người. Nó làm ra một đường lối giáo dục khác hẳn, với đầy đủ sách vở, chương trình, thực tiễn trường học, và một loạt người được huấn luyện để thực thi đường lối mới. Trong khi những chương trình hoành tráng khác tiêu hết nghìn tỉ này đến trăm tỉ khác đều không đạt được sự kì vọng.

FPT có 13 người khởi nghiệp, số ấy là đông thuộc loại kỉ lục trong đội hình những nhóm khởi nghiệp kinh doanh. Nay nở ra hơn sáu vạn người khắp năm châu.

Khởi nghiệp Agilead có 7 người, nay nở ra hơn ba trăm người trên toàn quốc sau vài năm.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Hầu hết sự thay đổi lớn trên đời đều xuất phát từ một nhóm nhỏ các thành viên năng động có năng lực và tinh thần chiến đấu rực lửa. Hầu hết chúng đều thiếu nguồn lực chính mà nó cần, và cũng chả có mấy điều kiện khác. Tài sản, công nghệ, tài chính, lượng khách hàng… là những thứ đến sau như hệ quả, không phải là thứ có đủ ngay từ ban đầu.

Nhỏ là một ưu điểm. Lớn chưa chắc đã được việc. Lớn thì thường là ít vui hơn. Nên ưu tiên hiệu quả, tác động hơn là kích thước; trừ khi kích thước chính là mục tiêu (nhưng ít khi là như vậy). Cơ bản là như thế.

Written by Tấn Dương